pkb2019

 

 

Środa, 25 września 2019

= WIZYTA W ZAKŁADZIE =

08:00
CRIST S.A. w Gdańsku |
Wyjazd techniczny 
Wejście na teren stoczni tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie. Wejście na teren stoczni tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie. Uczestnicy otrzymają informację o koniecznych środkach ochrony indywidualnej, jakie muszą posiadać ze sobą.

14:00
Przerwa obiadowa 

= DOBRE PRAKTYKI =

16:00

CRIST S.A. w Gdańsku | Dobre Praktyki 
Podsumowanie wyzyty technicznej oraz prezentacja Dobrych Praktyk wdrożonych w CRIST S.A. Dyskusja z uczestnikami.

 

Czwartek, 26 września 2019

= SAFETY TOOLS =

09:00
Fabian Biel, Safety Media
Xperton | System wspierający zarządzanie szkoleniami
on:COACHING jest modułem szkoleniowym, funkcjonującym w ramach programu app!IT.
Aplikacja wspomaga tworzenie i zarządzanie szkoleniami, przypisywanie ich do wybranych grup odbiorców zarówno wg ich charakteru (np. goście, pracownicy firmy, pracownicy firm zewnętrznych itp.) jak i wg stanowiska pracy lub funkcji (logistyka, ratownicy przedmedyczni, pracownicy administracyjni itp.). Do każdej z grup są tworzone profilowane szkolenia (filmy, prezentacje PowerPoint, pdf), kończone testem.

= SAFETY TOOLS =

10:00
Paweł Szczepański, QES Consulting
Lexes | Komputerowe wspomaganie oceny zgodności z prawem  

= CASE STUDY =

11:00
Renata Lechowicz, Danone
Wskaźniki BHP | Zbieranie, pomiar, analiza danych. Budowanie planów akcji  

= WARSZTATY =

12:15
Miłosz Jedynak, Ejendals AB
SOI | Nowe spojrzenie na ochrony  

= WARSZTATY =

03:00
Renata Lechowicz, Danone
Paweł Szczepański, QES Consulting
Efektywne audyty | Matryca i listy kontrolne - wypracowywanie rozwiązań wspólnie z uczestnikami konferencji

14:00
Przerwa obiadowa 

= WARSZTATY =

15:00
Pierwsza pomoc | Najczęściej popełniane błędy 
Doświadczona instruktorka w dynamicznej i angażującej formie zwróci uwagę na nieoczywiste a poważne błędy popełniane podczas udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty nie będą skoncentrowane tylko na sytuacjach mających miejsce w miejscu pracy lub na drodze, ale także w warunkach domowych, kiedy ratować musimy zdrowie i życie naszych bliskich, zwłaszcza dzieci.

= CASE STUDY =

07:00
Panel DNV GL
ISO 45001 | Pierwsze praktyczne doświadczenia 

 

Piątek, 27 września 2019

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =

09:00
Paweł Szczepański, QES Consulting
Kultura bezpieczeństwa | Świadome i zaplanowane budowanie 

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =

09:30
Paweł Rolewski, Safe Start
Czynnik ludzki | Pośpiech, frustracja, zmęczenie, pewność siebie – stany, w których rośnie ryzyko wypadku
Błędy ludzkie mają miejsce pomimo tego, że pracownicy wykonują prace w dobrze przygotowanym miejscu pracy i są zobligowani do postępowania zgodnie z odpowiednimi standardami pracy, przygotowanymi z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu danej aktywności / przebywania w określonym obszarze. Jeżeli poszerzymy analizę sytuacji wypadkowych o te, które mają miejsce poza pracą (w domu, na drodze) dojdziemy do wniosku, że charakter źródłowych błędów ludzkich jest zbliżony, niezależnie od miejsca podejmowanych aktywności. Wskażemy typowe błędy ludzkie, które mogą doprowadzić do sytuacji wypadkowych w pracy i poza pracą oraz przeanalizujemy, w jakich sytuacjach rośnie ryzyko popełniania tych błędów.

= PRAWO =

10:15
RODO | Czy, a jeśli tak to jak, wpływa na codzienne zarządzanie bezpieczeństwem.

= PRAWO =

11:00
RODO | Wpływ na codzienne zarządzanie bezpieczeństwem - doświadczenia uczestników konferencji

= WARSZTATY =

12:00
Renata Lechowicz, Danone
Paweł Szczepański, QES Consulting
Efektywne audyty | Matryca i listy kontrolne - podsumowanie wypracowanych rozwiązań
Informacja o systemie.

13:00
Przerwa obiadowa 

14:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji.