pkb2019

 

 

Środa, 25 września 2019

= WIZYTA W ZAKŁADZIE =

08:00
CRIST S.A. w Gdańsku |
Wyjazd techniczny
Zbiórka przed Hotelem ORLE. Wejście na teren stoczni tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie. Wejście na teren stoczni tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie. Uczestnicy otrzymają informację o koniecznych środkach ochrony indywidualnej, jakie muszą posiadać ze sobą.

13:00
Przerwa obiadowa 

= DOBRE PRAKTYKI =
17:00
CRIST S.A. w Gdańsku | Dobre Praktyki
Podsumowanie wyzyty technicznej oraz prezentacja Dobrych Praktyk wdrożonych w CRIST S.A. Dyskusja z uczestnikami.

 

Czwartek, 26 września 2019

= SAFETY TOOLS =

09:00
Fabian Biel, Safety Media
Xperton | System wspierający zarządzanie szkoleniami
Xperton|BLUE jest modułem szkoleniowym, funkcjonującym w ramach programu app!IT.
Aplikacja wspomaga tworzenie i zarządzanie szkoleniami, przypisywanie ich do wybranych grup odbiorców zarówno wg ich charakteru (np. goście, pracownicy firmy, pracownicy firm zewnętrznych itp.) jak i wg stanowiska pracy lub funkcji (logistyka, ratownicy przedmedyczni, pracownicy administracyjni itp.). Do każdej z grup są tworzone profilowane szkolenia (filmy, prezentacje PowerPoint, pdf), kończone testem.

= SAFETY TOOLS =

09:30
Paweł Szczepański, QES Consulting
Lexes | Wspomaganie komputerowe oceny zgodności z prawem  

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =

10:00
Dorota Stachowiak, Duni
Turkusowa organizacja | Jak stworzenie "turkusowego" środowiska pracy wpływa na BHP? 

= CASE STUDY =

11:15
Renata Lechowicz, Danone
Współpraca z wykonawcami | W jaki sposób sprawować kontrolę nad firmami zewnętrznymi? 

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =

12:00
Piotr Łuksza , Johnson Mattey
Zaangażowanie pracowników | Program "People" oraz ćwiczenie "Pole siłowe"

= WARSZTATY =

13:00
Miłosz Jedynak, Ejendals AB
SOI | Nowe spojrzenie na ochrony indywidualne

14:00
Przerwa obiadowa

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =
15:00
Włodzimierz Biel,
Przywództwo w BHP |  

16:00
Zbigniew Wąsik, DNV GL,
ISRS 9 | Jakie zmiany zostały wprowadzone?

= SYSTEMY ZARZĄDZANIA =

16:30
Paweł Szczepański, QES Consulting
Nowa norma SCC | SHE Checklist for Contractor 

= SYSTEMY ZARZĄDZANIA =

17:00
Zbigniew Wąsik, DNV GL,
Ocena ryzyka | Wartościowanie działań doskonalących jako rudyment OC [OpportunityCoin] / RC [RiskCoin] w systemie zarządzania BHP 

 

Piątek, 27 września 2019

= KULTURA BEZPIECZEŃSTWA =

09:00
Paweł Rolewski, Safe Start
Czynnik ludzki | Pośpiech, frustracja, zmęczenie, pewność siebie – stany, w których rośnie ryzyko wypadku
Błędy ludzkie mają miejsce pomimo tego, że pracownicy wykonują prace w dobrze przygotowanym miejscu pracy i są zobligowani do postępowania zgodnie z odpowiednimi standardami pracy, przygotowanymi z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu danej aktywności / przebywania w określonym obszarze. Jeżeli poszerzymy analizę sytuacji wypadkowych o te, które mają miejsce poza pracą (w domu, na drodze) dojdziemy do wniosku, że charakter źródłowych błędów ludzkich jest zbliżony, niezależnie od miejsca podejmowanych aktywności. Wskażemy typowe błędy ludzkie, które mogą doprowadzić do sytuacji wypadkowych w pracy i poza pracą oraz przeanalizujemy, w jakich sytuacjach rośnie ryzyko popełniania tych błędów.

= PRAWO =

10:00
RODO | Czy, a jeśli tak to jak, wpływa na codzienne zarządzanie bezpieczeństwem.

= PRAWO =

11:15
RODO | Wpływ na codzienne zarządzanie bezpieczeństwem - doświadczenia uczestników konferencji.

13:00

Przerwa obiadowa 

14:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji.